Cel przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla początkujących użytkowników systemu UNIX.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemu operacyjnego UNIX oraz możliwościami wykorzystania programów usługowych dostępnych w tym systemie. Praktyczne przygotowanie do tworzenia i uruchamiania własnych programów oraz do pracy z wykorzystaniem istniejącego oprogramowania w środowisku systemu UNIX.