Zasady zaliczania


Laboratorium (maks. 45 pkt.)

 
Punkty
Czas trwania
L1
7
2 godz.
L2
7
2 godz.
L3
7
2 godz.
L4
8
3 godz.
L5
8
3 godz.
L6
8
3 godz.
Łącznie
45
 

Sprawdziany wykładowe
(maks. 55 pkt.)

Warunki zaliczenia

Liczba punktów
Ocena
0 - 50
2
51 - 60
3
61 - 70
3,5
71 - 80
4
81 - 90
4,5
91 - 100
5


Wykładowca: Andrzej Wielgus


Ostatnia zmiana: 14.01.2016 r.