Materiały pomocniczeMateriały do laboratorium
 1. Podstawy interfejsu użytkownika systemu UNIX
 2. Interpreter poleceń zsh
 3. Środowisko programistyczne
 4. Procesy i sygnały(interfejs funkcji systemowych)
 5. System plików (interfejs funkcji systemowych)
 6. Komunikacja międzyprocesowa (interfejs funkcji systemowych)
 7. Wątki
 8. Synchronizacja wątków
 9. Gniazda komunikacji sieciowej
 10. Kompilator gcc (PDF)
 11. Program make (PDF)

Ostatnia zmiana:   4.12.2012