Ćwiczenie 1

Powłoka


Zakres materiału:

Materiały pomocnicze:

Przykładowe zadania:

  1. Wykorzystując program grep, napisać skrypt zliczający pliki określonego typu (pliki zwykłe, katalogi, pliki specjalne blokowe i znakowe, FIFO, dowiązania symboliczne, gniazda) we wskazanym katalogu. Zaproponować sposób podawania typu plików. Postać wywołania skryptu:

    katalog typ_pliku

  2. Napisać skrypt wywoływany w następujący sposób:

    szukaj katalog wzorzec roz

    Skrypt poszukuje w podanym katalogu takich plików zwykłych, które zawierają wyrażenie pasujące do podanego wzorca a ich nazwy posiadają rozszerzenie roz. Skrypt wypisuje na stdout tylko nazwy ścieżkowe znalezionych plików.

Skrypty powinny zawierać obsługę błędów:

Przygotował: Andrzej Wielgus

Ostatnia zmiana: 4.11.2015 r.