Ćwiczenie 0

Zajęcia wstępne


Zadania:
  1. Zapoznać się ze strukturą sekcji manuala. Zlokalizować informacje o poleceniach systemowych (sekcja 1), funkcjach systemowych (2) i standardowych funkcjach języka C (3C) - na przykładzie:  cp, printf, kill, sleep, read, write itp.
  2. Obejrzeć listę procesów, posługując się poleceniem ps (zwrócić uwagę na identyfikatory PID, PPID i UID):
  1. Uruchomić kilka procesów w tle (np. xterm &  lub  nedit &) oraz na pierwszym planie.
  1. Napisać program, który wypisuje liczbę oraz pełną listę argumentów wywołania (argc i argv), a także pełną listę zmiennych środowiska (envp). Skompilować program w sposób umożliwiający śledzenie wykonywania. Uruchomić program z pomocą programu gdb (debugger) i prześledzić jego działanie.
  2. W pliku msh1.c zamieszczono kod programu realizującego uproszczony interpreter poleceń (powłokę), który wykonuje polecenie wbudowane exit oraz uruchamia polecenia zewnętrzne. Skompilować i uruchomić program oraz przetestować i przeanalizować jego działanie. Zwrócić uwagę, w jaki sposób wykonywane są zewnętrzne polecenia użytkownika. Zmodyfikować program:

Przygotował: Andrzej Wielgus


Ostatnia zmiana: 24.10.2011 r.