Projektowanie układów analogowych

dla systemów VLSI:  projektZajęcia prowadzi i ocenia mgr inż. Jakub Kopański, J.Kopanski@imio.pw.edu.pl

W skład projektu wchodzi nominalnie 10 trzygodzinnych ćwiczeń, które odbywają się na terenie Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki. Zarezerwowanych jest 13 terminów, co daje możliwość bardziej elastycznego rozkładania pracy w ciągu semestru. Ponadto pracować w laboratorium można także w innych terminach, gdy są wolne stanowiska.

Tematyka zajęć:

Przewidywane terminy zajęć:

Na zajęcia będą zarezerwowane terminy w piątki, 16 - 19, poczynając od 11 marca.

11.03.2016 18.03.2016 23.03.2016
(uwaga: środa!)
01.04.2016
08.04.2016 15.04.2016 22.04.2016 29.04.2016 06.05.2016
20.05.2016
03.06.2016
10.06.2016
15.06.2016
(uwaga: środa!)


Zaliczanie

Oceną końcową z zajęć projektowych będzie suma punktów, maksymalna możliwa liczba punktów: 40. Do zaliczenia projektu trzeba będzie uzyskać co namniej 22 punkty. Ćwiczenia powinny być zaliczone do pierwszego dnia sesji. W czasie sesji laboratorium może być niedostępne!


Materiały do zajęć


Instrukcja do ćw. 1

Instrukcja do ćw. 2

Instrukcja do ćw. 3

Materiał pomocniczy do ćw. 3 i 4
(jest to instrukcja przygotowana do przedmiotu PSSA, której fragmenty rozdziałów 2 i 3 pomogą w ćw. 3 i 4 PUAV)


Ostatnia modyfikacja: 8 czerwca 2016 r.