Projektowanie układów analogowych dla systemów VLSI:

organizacja i program przedmiotuWykładowca:
Prof. dr hab. Wiesław Kuźmicz, pok. 355 GE, tel. 234 7207, wbk@imio.pw.edu.pl
Wykłady:
Sala 170 GE, wtorek, 16.15 - 18.00
Konsultacje:
Wtorki przed wykładem, a poza tym studenci są mile widziani w każdym dogodnym terminie
Projekt:
Mgr inż. Jakub Kopański, J.Kopanski@imio.pw.edu.pl

Przewidywany program w semestrze letnim 2015/2016

Uwaga: tematy poszczególnych wykładów mogą ulegać przesunięciom.

Materiał wykładu będzie w ciągu semestru aktualizowany,
materiały pomocnicze (slajdy) będą aktualizowane po każdym kolejnym wykładzie.23.02.2016 Wstęp: do czego są potrzebne układy analogowe. Technologie CMOS.
01.03.2016 Modelowanie tranzystora MOS (1).
08.03.2016 Modelowanie tranzystora MOS (2). Rozrzuty produkcyjne i ich modelowanie.
15.03.2016 Inne elementy, ich modelowanie i właściwości.
22.03.2016 Elementy pasożytnicze i sprzężenia pasożytnicze. Modelowanie i ekstrakcja.
05.04.2016 Podstawowe bloki układów analogowych.
12.04.2016 Test 1 z materiału wykładowego. Podstawowe układy wzmacniające (1).
19.04.2016 Podstawowe układy wzmacniające (2).
26.04.2016 Podstawowe układy wzmacniające (3). Wzmacniacze operacyjne (1) 
10.05.2016 Wzmacniacze operacyjne (2).
17.05.2016 Komparatory napięcia.
24.05.2016 Wybrane układy nieliniowe. Problemy układów dużej mocy.
31.05.2016 Wzmacniacze prądu stałego. Układy "C przełączane". Układy zabezpieczające (ESD).
07.06.2016 Inne rodzaje układów analogowych. - wykład odwołany
14.06.2016 Test 2 z materiału wykładowego

Zaliczenie

Podstawą zaliczenia będzie suma punktów z zajęć projektowych (P) i z dwóch testów z materiału wykładowego. Z zajęć projektowych będzie można otrzymać maksymalnie 40 punktów (P), a z testów po 10 punktów (T1, T2). Łączna suma punktów będzie obliczona według wzoru: S = P + T1 + T2. Do zaliczenia przedmiotu trzeba będzie spełnić łącznie następujące warunki:
Osoby, które uzyskają z testów mniej niż 13 punktów, będą mogły poprawić wynik w teście poprawkowym. Jego termin będzie uzgodniony z zainteresowanymi.

Przedmiot jest zaliczeniowy, nie będzie egzaminu w sesji, ewentualnie tylko poprawkowy test.

Ocena końcowa będzie określona następująco:


Suma S:
40 lub mniej
41 do 43
44  do 46
47 do 50
51 do 54
55 do 60
Ocena:
2
3
3,5
4
4,5
5


Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2016 r.