Projektowanie bloków analogowych

dla systemów VLSI:  laboratorium i projektZajęcia prowadzą :

Laboratorium: dr inż. Marek Niewiński, pok. 357 GE, tel. 234 7207, m.niewinski@imio.pw.edu.pl

Projekt: dr inż. Tomasz Borejko, pok. 365 GE, tel. 234 5364, t.borejko@imio.pw.edu.pl

Projekt: mgr inż. Jakub Kopański, pok. 370 GE, tel. 234 5364, j.kopanski@imio.pw.edu.pl

Tematem laboratorium jest zaprojektowanie i uruchomienie układu do akwizycji danych biomedycznych przy wykorzystaniu konfigurowalnych układów analogowo-cyfrowych PSoC.

Tematem projektu jest wykonanie i weryfikacja projektu analogowego bloku dla jednej z nanometrowych technologii CMOS.

Terminy: (wkrótce)

Laboratorium: (wkrótce)

Projekt: (wkrótce)Materiały do zajęć:

Laboratorium (ćw.1)

Projekt (ćw.2)


Ostatnia modyfikacja: 19 lutego 2014 r.