Projektowanie boków analogowych dla systemów VLSI:

organizacja i program przedmiotuWykładowca:
Dr inż. Tomasz Borejko, pok. 365 GE, tel. 234 5364, t.borejko@imio.pw.edu.pl
Wykłady:
Sala 117 GE, poniedziałek, 14.15 - 16.00
Konsultacje:
Studenci są mile widziani w każdym dogodnym terminie
Laboratorium:
Projekt:
Dr inż. Marek Niewiński, pok. 357 GE, tel. 234 7207, m.niewinski@imio.pw.edu.pl
Dr inż. Tomasz Borejko, pok. 365 GE, tel. 234 5364, t.borejko@imio.pw.edu.pl
Mgr inż. Jakub Kopański, pok. 370 GE, tel. 234 5364, j.kopanski@imio.pw.edu.pl

Przewidywany program w semestrze letnim 2013/2014


24.02.2014 Wprowadzenie: przykłady bloków analogowych
03.03.2014 Współczesne technologie CMOS i BiCMOS (1)
10.03.2014 Współczesne technologie CMOS i BiCMOS (2). Statystyka procesów produkcyjnych.
17.03.2014 Układy akwizycji danych (1): bloki pomocnicze i podstawowe
24.03.2014 Układy akwizycji danych (2): stopnie wzmacniające
31.03.2014 Układy akwizycji danych (3): wzmacniacze róźnicowe, operacyjne oraz układy nieliniowe
07.04.2014 Układy akwizycji danych (4): komparatory napięcia; przykłady układów
28.04.2014 Układy akwizycji danych (5): przykłady układów
05.05.2014 Układy transmisji bezprzewodowej (1)
12.05.2014 Układy transmisji bezprzewodowej (2): wzmacniacze
19.05.2014 Układy transmisji bezprzewodowej (3): mieszacze
26.05.2014 Układy transmisji bezprzewodowej (4): PLL
02.06.2014 Układy transmisji przewodowej: USB
09.06.2014 Termin rezerwowy.
16.06.2014 Termin rezerwowy
20.06.2014
Egzamin termin I (wstępny termin)
25.06.2014
Egzamin termin II (wstępny termin)

Zaliczenie

Podstawą zaliczenia będzie suma punktów z laboratorium (30 pkt), projektu (30 pkt) i egzaminu (40 pkt). Aby zaliczyć przedmiot, trzeba będzie spęłnić następujące warunki:
Ocena końcowa będzie określona następująco:

Suma S:
50 lub mniej
51 do 60
61  do 70
71 do 80
81 do 90
91 do 100
Ocena:
2
3
3,5
4
4,5
5


Ostatnia aktualizacja:  19 lutego 2014 r.