PODSTAWY MIKROELEKTRONIKI:  organizacja i program przedmiotuWykładowca:
Prof. nzw. dr hab. Andrzej Pfitzner, pok. 361 GE, tel. 234 7207, apf@imio.pw.edu.pl
Wykłady:
Sala 118 GE, poniedziałek, 13:15 - 14.00
Konsultacje:
Studenci są mile widziani w każdym dogodnym terminie, na przykład po wykładzie
Laboratorium projektowe:
Prof. nzw. dr hab. Andrzej Pfitzner, pok. 361 GE, tel. 234 7207, apf@imio.pw.edu.pl

Planowany program w semestrze letnim 2019/2020

24.02.2020 Wyklad wstępny: Cele integracji mikroelektronicznej układów.
02.03.2020 Wykład 1: Wytwarzanie układów scalonych. Od krzemu do bramki cyfrowej.
09.03.2020 Wykład 2: Problemy, metody i style projektowania.
19.03.2020 Wykład 3: Elementy czynne i bierne w układach scalonych.
23.03.2020 Wykład 4: Bramki logiczne: podstawowe pojęcia i wymagania. Statyczne bramki kombinacyjne CMOS.
30.03.2020 Wykład 5: Statyczne i dynamiczne bramki kombinacyjne CMOS.
06.04.2020 Wykład 6: Testowanie i testowalność układów cyfrowych.
20.04.2020 Wykład 7: Przerzutniki, rejestry, komórki  pamięci półprzewodnikowych.
27.04.2020 Wykład 8: Pamięci półprzewodnikowe.
04.05.2020 Wykład 9: Układy analogowe: podstawowe problemy.
11.05.2020 Wykład 10: Układy źródeł prądowych i napięciowych.
18.05.2020 Wykład 11: Wzmacniacze różnicowe i ich wybrane zastosowania (1).
01.06.2020 Wykład 12: Wzmacniacze różnicowe i ich wybrane zastosowania (2).
08.06.2020 Wykład 13: Pobór mocy układów scalonych i związane z tym problemy.
15.06.2020
Termin rezerwowy

Egzamin - termin I

Egzamin - termin II W zależności od różnych nie dających się przewidzieć okoliczności mogą nastąpić niewielkie zmiany w rozkładzie materiału.

Zaliczenie: na podstawie ocen z projektów oraz ustnego egzaminu


Ostatnia modyfikacja: 12 marca 2020 r.