Laboratorium 4

Analiza właściwości struktur danych algorytmów zastosowanych do implementacji kolejki priorytetowej

    Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się z rónymi implementacjami interfejsu kolejki priorytetowej. W analityczno/doświadczalnej częci ćwiczenia porównywane są parametry wydajnościowe algorytmów, zajętość pamięci, łatwość implementacji, a także przydatność danej pary algorytm-struktura danych dla różnych typów danych czy rónych typów sekwencji opracji wstaw/wyjmij. W praktycznej częci ćwiczenia istnieje możliwość zaproponowania usprawnień wykorzystywanych algorytmów (np. poprawek adaptacyjnych) lub implementacji własnych struktur danych.

Uwagi

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją do ćwiczenia i kodami źródłowymi. Przed przystąpieniem do pisania sprawozdania należy się zapoznać z informacjami_dodatkowymi.

Literatura

  • R. Sedgevick "Algorytmy w C++", Wydawnictwo RM, 1999.
  • R. Sedgewick, K. Wayne "Algorytmy", Wydawnictwo Helion, 2012.
  • J. Grębosz "Symfonia C++" Wydawnictwo Oficyna Kallimach 1997.
  • J. Grębosz "Pasja C++" Wydawnictwo Oficyna Kallimach 1997.
    Instrukcja do ćwiczenia Źródła
    Wyślij sprawozdanie: