Laboratorium 3

Struktury drzewiaste, sortowanie, wyszukiwanie wzroca informacji, kodowanie

    Podczas tego ćwiczenia studenci zapoznają się z wybranymi algorytmami operującymi na drzewiastych strukturach danych, zorganizowanych zarówno w postaci tablic, jak i struktur wskaźnikowych. Są to:
Wybrane algorytmy zostaną przebadane pod kątem złożoności obliczeniowej i stabilności algorytmu. W trakcie ćwiczenia zostanie również przebadany przykładowy - z konieczności bardzo uproszczony - algorytm analizy składniowej wyrażeń. Korzysta on z drzewiastej struktury danych, tworzonej metodami rekurencyjnymi
    Zadaniem studentów będzie podobnie jak w ćwiczeniu nr 2 modyfikacja kodu zmierzająca do uzyskania zadanych efektów opisanych w instrukcji.

Uwagi

Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją do ćwiczenia i kodami źródłowymi. Przed przystąpieniem do pisania sprawozdania należy się zapoznać z informacjami_dodatkowymi.

Literatura

  • R. Sedgevick "Algorytmy w C++", Wydawnictwo RM, 1999.
  • R. Sedgewick, K. Wayne "Algorytmy", Wydawnictwo Helion, 2012.
  • J. Grębosz "Symfonia C++" Wydawnictwo Oficyna Kallimach 1997.
  • J. Grębosz "Pasja C++" Wydawnictwo Oficyna Kallimach 1997.
    Instrukcja do ćwiczenia Źródła
    Wyślij sprawozdanie: