AKTUALNOŚCI – LATO 2020

Punktacja

Punkty zaliczeniowe za laboratorium (maksymalnie 40 punktów) obliczone będą przez przeskalowanie "małych" punktów zdobywanych za poszczególne ćwiczenia. Zajęcia obejmują 6 ćwiczeń po 10 "małych" punktów. Ćwiczenia rozpoczynają się krótkim kolokwium wstępnym za 3 punkty. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest otrzymanie 1,5 punkta. Część wykonawcza oceniana jest w skali 0-7 punktów. Mimo braku zaliczenia kolokwium można kontynuować pracę, jednak wtedy będzie można za całe ćwiczenie otrzymać ograniczoną liczbę punktów: Ponadto, punkty za takie ćwiczenia otrzymuje się dopiero po pozytywnym przejściu kolokwium poprawkowego (za zgodą prowadzącego można pisać, jako poprawkowe, kolokwium wstępne z inną grupą)

Uwaga: w trybie prowadzenia zajęć w sposób zdalny "wstępniaki" nie będą przeprowadzane, a ocena za część wykonawczą będzie wynosić 10 punktów.

Sprawozdania:

Jedynym akceptowanym formatem sprawozdania jest sprawozdanie w postaci elektronicznej nadesłane na adres mailowy wskazany przez prowadzącego ćwiczenie. Sprawozdania z kolejnych ćwiczeń należy wysyłać zgodnie z poniższą tabelą: